Modelul Energetic  al Ființei Umane

prezentat de Ph.Dr. Barbara Ray

în Manualul de Referință al Tehnicii Radiante®

 

Dr. Barbara RAY            

© 1984                               

P.O.Box 86425                 

St. Petersburg FL. 33738  

 

Orice Forma Manifestă din Univers (inclusiv ființa umană) se compune din:

 

INNER LIGHT - Lumina Interioară: Sursa de Energie Nemanifestată a Întregului Univers ( Energie Necreeată, Energie Vitală, Prana Universală, Lumatie sau SRI - Sursa de Radianţă Interioară):

 

Nefiind manifestă nu poate fi localizată în spațiu sau timp

 

Este omniprezentă, omniinteligentă și omnipotentă

 

Se află în același timp în profunzimea vibratorie a tuturor formelor manifeste

 

La ea sunt conectate direct toate cele 7 Planuri Vibratorii ale fiecărei Forme Manifeste. Din aceasta Unică Sursă de Lumină Interioară primim o cotă zilnică de energie de homeostazie, care ar fi suficientă dacă am trăii în deplină armonie cu noi și cu cei cu care relaționăm

 

 Este gata oricând să se manifeste pentru a restabilii armonia atât în interiorul unei persoane cât și între persoanele care aceasta relaționează


INER PLANES  - Planurile Vibratorii Interioare compuse din Trezirea Spirituală, Conştienţa Transcendentă Expandată, Planul Realității Interioare și Planul Mental Intuitiv:

 

Sunt Eterne

 

Nu pot fi influențate direct de către nici unul din planurile exterioare

 

Conțin proiectul ideal pe baza căruia se nasc și se regenerează continuu planurile exterioare

 

Acumulează continuu și pentru totdeauna experiența și cunoașterea vieții din planurile exterioare

 

 

OUTHER PLANES - Planurile Exterioare compuse din Planul mental concret, Planul emoțional si Planul fizic-material ( corpul uman ):

 

 

Au durată limitattă


Pot fi Influențate direct de către planurile exterioare ale altor forme manifeste  ( Oameni, Animale, Plante, Obiecte și Fenomene Naturale )

 

La ființele se regenerează continuu pe baza proiectului ideal înscris în Planurile Interioare dar într-o formă mai mult sau mai puțin perfectă funcție de condițiile interne și externe

 

Celle 3 planuri exterioare și acțiunea de sprijinire proceselor de auto-vindecare a Radianței Interioare  asupra lor:

 

Planul Fizic:

  • Se referă la forma cea mai densă de manifestare a Energiei Universale sub formă materială, iar la OM  este Corpul .  El conține toate structurile materiale ale ființei noastre ( inclusiv sistemul nervos central și sistemul hormonal ), precum și toate energiile fizico-chimice prin care acestea interacționează ( atât cele cunoscute cât şi cele necunoscute încă );

  • Prin Folosirea Zilnică a Tehnicii Radiante® ( FZ-TRT® ) accesăm Radianța Interioară ( RI ) care hrănește și restabilește armonia Funcțională și morfologică a Corpului. Dr. Barbara RAY spune că prin FZ-TRT® ne hrănim cu Lumină Interioară.

 

Planul Emoțional:

  • La acest nivel vibratoriu ( al Energiei Universale Manifeste ) sunt generate și accesate sentimentele și relațiile noastre trecute, prezente și viitoare;

  •  Prin FZ-TRT® accesăm RI care hrănește și stabilizează Planul Emoțional, restabilind armonia dintre el și celelalte planuri;

  • RI Accesată sprijină conștientizarea semnificațiilor profunde ale sentimentelor și relațiilor noastre cu noi şi cu cei cu care interacționăm.

Planul Mental Concret:

  • La acest Nivel Vibratoriu ( al Energiei Universale Manifeste ) sunt generate și accesate gândurile concrete;

  • În acest plan sunt realizate și toate funcțiile intelectuale: analiză, interpretare, memorare, regăsire, comparare și sinteză a informațiilor despre noi și despre reacțiile noastre,  la ce s-a întâmplat, se întâmplă sau s-ar putea întâmpla pe baza impresiilor noastre despre ce s-a întâmplat până în momentul respectiv;

  •  Prin FZ-TRT® accesăm RI care hrănește și aduce pe optim planul Mental Concret, îmbogățind și dezvoltând continuu, indiferent de vârstă, toate funcțiile Intelectuale;

  • RI accesată stabilizează planul Mental Concret, restabilește armonia dintre el și celelalte planuri, sprijinind conștientizarea vastei rețele de conexiuni interioare cu celelalte planuri ale noastre și cu celelalte forme manifeste din Univers ( oameni, animale, plante, obiecte și fenomene naturale ).