Fizica Umanităţii şi Tehnica Radiantă®

Neurocardiologia:

 

Un studiu recent al Institute of HearhMath publicat în American Journal of Cardiology referindu-se la efectele diferitelor emoţii asupra sănătăţii inimii şi a sistemului nervos arăta următoarele:  

 

 • Sentimentele ( percepute de o persoană ) de Dragoste, Apreciere, Grijă şi Compasiune provoacă o Variabilitate a Bătăilor Inimii coerentă şi ordonată care la rândul ei asigură un grad înalt de Intuiţie şi Claritate a Gândirii, întărind în acelaşi timp Sistemul Imunologic;  

 

 • Emoţiile negative de Supărare, Teamă, Frustrare şi Ignorare provoacă o mare dezordine în Variabilitatea Bătăilor Inimii care la rândul ei induce Confuzie la nivelul Gândirii însoţită de o suprimare accentuată a Sistemului Imunologic.  

 

 

 

Constatările de mai sus aparţin unei noi dişcipline ştiinţifice numită Neurocardiology

 

http://store.heartmath.org/store/e-books/neurocardiology

 

 

ale cărei implicaţii sociale sunt enorme) care a reuşit să demonstreze prin analiza matematică a Variabilităţii Bătăilor Inimii. Inima este organul prin care Spiritul întâlneşte Corpul:

 

  - Calităţile Spiritului de Dragoste, Grijă, Apreciere şi Compasiune pătrund în corpul omului, modificând câmpul electromagnetic al Inimii iar acesta creează la rândul lui schimbări profunde în ordonarea ritmului bătăilor Inimii prin intermediul cărora este restabilită armonia Minte/Crier, întărind Sistemul Imunologic şi stabilizând replicarea şi funcţiile DNA; 

  -  Dragostea este un câmp care conţine o Înaltă Inteligenţă care prin câmpul electromagnetic al Inimii este transmis fiecărei celule din Corpul Uman şi aşa cum spune Doctorul Lew Childre ( director al Institute of HearhMath ) Cerul întâlneşte Strada sau Filozofia marilor Religii este acum demonstrată prin măsurători şi pe cale matematica în Laborator, numind acest proiect de cercetare Fizica Umanităţii:

 

 

Vindecând Inimile, Vindecăm Naţiunea

 

Seminarul lui Greeg Branden:

 

http://www.souledout.org/healing/healinghearts/healinghearts.html

  

Au fost prezentate 3 Experimente Ştiinţifice care dovedesc existenţa unui nou Câmp Energetic care interconectează toate Structurile Materiale din Univers şi care operează dincolo de Spaţiu şi Timp (Sursa de Radianţă Interioară din Tehnica Radiantă®):

 

-1- Dr. Poponin la Institutul de Cercetări pentru Matematica Inimii din SUA  analizează Distribuţia şi Poziţionarea Fotonilor într-o Incintă:

 • Iniţial într-un Spaţiu Vid se găseau numai Fotoni distribuiţi la întâmplare
 • În incintă se introduce o Cultură de Celule şi Fotonii se Ordonează conform Structurii DNA (Codului Genetic) al acestora;
 • Se scoate Cultura de Celule din incintă dar poziţionare fotonilor rămâne la fel de ordonată conform structurii DNA si în lipsa Celulelor;
 • Această ordonare a Fotonilor conform structurii DNA a rămas şi până la 2 luni de la scoaterea Culturii de Celule din Incintă şi din acest motiv acest fenomen a fost numit Fantoma DNA;

DNA Phantom Effect, Figure 1:

DNA Phantom Effect, Figure 2:


-2-Sunt prelevate de la mai multe persoane câte o mică cantitate de Celule Albe (Leucocite) şi sunt duse într-o cameră separată unde Se fac măsurători asupra Câmpului Electric al DNA - ului acestor Celule Albe, iar Persoanele sunt Stimulate Emoţional prin proiectare în altă cameră a unor Videoclipuri:

 • Starea Emoţională a Persoanelor era regăsită în Câmpul Electric al DNA - ului Celulelor Albe fără a apare nici un fel de Întârziere;
 • Această Sincronizare Instantanee între Starea Emoţională a Persoanei şi Câmpul Electric al DNA - ului Celulelor Albe s-a păstrat şi la o distantă de 50 de Mile între locul Persoanelor şi locul Celulelor Albe;
 • Se demonstrează astfel existenţa unei noi forme de Energie prin care Celule Vii comunică indiferent de Spaţiu şi Timp, o energie care există pretutindeni şi în acelaşi timp (Sursa de Radianţă Interioară din Tehnica Radiantă®)
 • Când Cercetătorii trăiau Sentimente de Dragoste, Apreciere sau Gratitudine DNA -ul răspundea Relaxând Forma şi deveneau mai Lungi;

 • Când Cercetătorii trăiau Emoţii Negative (Supărare, Teamă, Frustrare sau Stres) DNA - ul se Contracta, se Scurta şi multe din Elementele de Cod erau Dezactivate;

 • Când aceeaşi Cercetători trăiau din nou Sentimente de Dragoste, Apreciere sau Gratitudine DNA -ul răspundea Relaxând Forma şi deveneau mai Lungi, iar Elementele de Cod dezactivate se Reactivau;

-3-La bolnavii de SIDA au descoperit o creştere statistică de circa 300.000 de ori a rezistenţei la infecţii, dacă aceştia trăiau Sentimente de Dragoste, Gratitudine şi Apreciere în comparație cu ceilalţi bolnavi care trăiau în Supărare, Frustrare, Teamă şi Stres;


Instrumentele Tehnicii Radiante®

 

Tehnica Radiantă® (Real REIKI®) nu foloseşte Controlul Mental, Concentrarea, Vizualizarea, Diagnosticul, Regimul Alimentar, Fitoterapia în cadrul nici unuia  din cele 7 Grade. 

În urma Inițierilor în Tehnica Radiantă®, prin Atingere este Accesată  Radianța Interioară dinLumina Interioară - Inner Light ( numită de noi Sursa de Radianță Interioară sau Sursa Energiei Universale Nemanifeste ) pentru Refacerea Sănătăţii, Prevenirea Îmbolnăvirii şi Creşterea Performanţelor indiferent de Vârstă.

 

 

 

Dr. Barbara RAY            

 

© 1984                            

 

P.O.Box 86425                

 

St. Petersburg FL. 33738  

 

 Sursa de Radianță Interioară are următoarele caracteristici generale:

 • Nefiind manifestă nu are Spaţiu şi Timp;
 • E Omniprezentă, Omniinteligentă şi Omnipotentă
 • Se află în acelaşi timp în profunzimea vibratore a tuturor formelor manifeste;
 • La ea sunt conectate direct toate cele 7 Planuri Vibratorii ale fiecărei Forme Manifeste. Din aceasta Unică Sursă de Lumină Interioară primim o Cotă Zilnică de Energie de H, care ar fi Suficientă dacă am Trăii în deplină Armonie cu Noi şi cu cei cu care intrăm în relaţii;
 • Este gata oricând să se manifeste pentru a restabilii Armonia atât în Interiorul unei persoane cât şi între persoanele care Interacţionează.  

Accesarea Radianţei Interioare la Gradul 1:

Diagrama Accesării Radianței Interioare din Sursa de Radianță Interioară

Se face prin Aplicarea Mâinilor Activate în Tehnica Radiantă® în 12 poziții de bază a minim 5 minute pe poziție:

 • Pe propriul Corp când Radianța Interioară  este Accesată prin interiorul corpului nostru pentru Sănătatea și Performanţele noastre:

 

POSITIONS SELF

 

Chapter 6

The Official Handbook of The Radiance Technique®

 

COPYRIGHT© 1987 Barbara RAY, Ph.D.

 • Pe Corpul altei Persoane, Animal sau Plantă, când Radianța Interioară este Accesată prin Ele pentru Ele şi în acelaşi timp prin Noi şi pentru Noi, fără a pierde propria Vitalitate şi fără a prelua Energia Perversă (perturbatoare) din persoana atinsă confirmând astfel Principiul Universal  Cu cât facem mai mult Bine ne creşte  şi mai mult capacitatea de a continua să facem Bine mai departe:

 

 

 

POSITIONS OTHERS 

Chapter 6

The Official Handbook of The Radiance Technique®

COPYRIGHT© 1987 Barbara RAY, Ph.D.

 

 

Prima Evaluare a Eficienţei TRT® prin aplicarea Mîinilor Activate pe Zona Inimii:

Efectul Radianţei Interioare  Accesate prin Aplicarea Mâinilor Activate  pe Zona Inimii timp de 1 Minut:

 • Creşte atât Amplitudinea Variaţiei Pulsului cât şi Coerenţa acestei Variaţii, dar se revine la starea iniţială la ridicarea Mâinilor de pe Zona Inimii ( Accesul Radianţei Interioare pe cele 2 Canale Suplimentare este Întrerupt ), deoarece Deficitul de Vitalitate ( produs de Oboseală ) nu a fost Restaurat Integral în timpul de 1 Minut de Aplicare a Mâinilor Activate. Dinamica acestui proces se observă şi Graficul din partea stingă jos a imaginii de mai sus.

 

 

 

Efectul Radianţei Interioare  Accesate prin Aplicarea Mâinilor Activate pe Zona Inimii timp de 5 Minute:

 

 • Dacă Aplicăm Mâinile Activate pentru Minimum 5 Minute, Radianţa Interioară Accesată a putut Înlocuii Integral Energia de Adaptare Consumată de Stres şi Suprasolicitare.  Inima a ajuns pe Optim, Pulsul Variază Amplu, cu Viteză Medie ( 0,12 Hz ) şi Coerent, iar această stare se Păstrează şi după Ridicarea Mâinilor Activate de pe Zona Inimii.

 • Din acest Motiv se Recomandă ca cel puţin 1 Sesiune Completă de Punere în Formă pe Zi ( 12 Poziţii a Minim 5 Minute pe Fiecare Poziţie ), ori de câte ori avem o Mână Liberă să o Aplicăm în Zona Inimii, iar când am trecut prin Situaţii Stresante să facem 2 la 4 Sesiuni Suplimentare ( pentru a Restaura Integral Energia de Adaptare Consumată de Situaţiile Stresante ).

 

Aplicaţiile Instrumentelor de la Gradul 2:

Simbolul Universal cu 1 Model:

Pentru Armonizarea :

 • Camerelor, Patului, Biroului
 • Documentelor (după completare şi semnare)
 • Lichidelor, Alimentelor şi Medicamentelor
 • Echipamentelor Electrice şi Electronice
 • Dispozitivelor Mecanice
Pentru Expandarea Mâinilor şi eventual a Zonelor unde se Aplică Mâinile (la apariţia unor Senzaţii de Disconfort Acut)

 

 

Folosirea repetată a Combinaţia de Simboluri Universale:

nx(SU4M + SU1M) până la:

 

 

 • Diminuarea Stărilor de Disconfort Acute la nivel Fizic
 • Liniştirea Stărilor Acute Emoţional
 • Limpezirea Stărilor de Confuzie la nivel Mintal
 
În caz de accident sau de agravare bruscă a stării de sănătate a unei persoane:
 • 1.Se anunţă Serviciul de Urgenţă
 • 2.Se Anunţă alţi Radianţi pentru o Serie de Directări Simultane
 • 3.Se foloseşte combinaţia de mai sus pentru Stabilizarea Mintal Emoţională şi diminuarea Dezechilibrelor Acute produse de Şocul Fizic sau Emoţional
 • 4.Se continuă cu Aplicarea Mâniilor Activate pe Zonele de Disconfort şi apoi în limita posibilităţilor o Sesiune Completă
 
Combinaţia:

3 X (SU4M + SU1M)

1 X (SU22M + SU1M)

 

Se foloseşte în următoarele situaţii:
 • 1.Ori de câte ori avem timp pentru noi sau pentru altă persoană aflată în limita vizibilităţii directe 
 • 2.Înainte de Sesiunea Expandată pentru propria Persoană
 • 3.Pe Fruntea Persoanei ajutate (când ajungem în poziţia Cap 3 Modificat) la Sesiunea Expandată pentru altă Persoană 
 • 4.Deasupra Fotografiei sau Numelui (când ajungem în poziţia Cap 3 Modificat) la Directarea pentru noi sau pentru altă persoană
 
Directarea în Spaţiu:

 

 

 

 

 Pentru:

 • Propria Persoană sau altă Persoană
 • Familia Noastră sau altă Familie
 • Colectiv de Lucru sau Parteneri de Afaceri
 • Persoană Decedată


Directarea pentru Evenimente, Proiecte şi Îngrijorări:

Pentru Trecut:

 • Eliberarea de legături Karmice
 •  Eliberarea de Legături Dense

Pentru Viitor :

 • Proiecte
 • Îngrijorări