Strategia OMS Sanatate pentru Toti in Secolul 21
Dumitru Lazia
duminică, 8 august 2010
0 Comentarii :: :: Munca fara stres, Antiimbatrinire, Cancer, Diabet, Interventii chirurgicale
 

Politica Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru următorii 20 de ani, în vederea asigurării condiţiilor necesare tuturor oamenilor de a Obţine şi Menţine cel mai înalt nivel posibil de Sănătate pe toată Viaţa.

Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® - Real Reiki® oferă Cunoştinţele şi un Set de Instrument Simple, Sigure și Eficiente ( Accesarea, Directarea şi Cocreerea Energiei de Homeostazie) la dispoziţia fiecărui absolvent pentru Recuperarea, Conservarea şi Creşterea ( indiferent de Vârstă ) Sănătăţii şi Performanţelor, atât pentru el cât şi pentru cei din comunitate ( Familie, Loc de Muncă, Prieteni ). Aceste Instrumente se Integrază Sinergic  Politicii Organizației Mondiale a Sănătății SĂNĂTATE pentru TOȚI în Secolul 21.

Cursul de Management al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real Reiki®

Integrată SINERGIC cu

Politica Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

Sănătate pentru Toţi în Secolul 21

 

Politica Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru următorii 20 de ani, în vederea asigurării condiţiilor necesare tuturor oamenilor de a Obţine şi Menţine cel mai înalt nivel posibil de Sănătate pe toată Viaţa.

 

Politica Sănătate pentru Toți în Secolul 21 a Departamentului European al  OMS conţine următoarele elemente principale:

 

1 Scop Unic şi Constant este atingerea Potenţialului Maxim de Sănătate pentru toţi Europenii.

Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® - Real Reiki® oferă Cunoştinţele şi un Set de Instrument Simple, Sigure și Eficiente ( Accesarea, Directarea şi Cocreerea Energiei de Homeostazie) la dispoziţia fiecărui absolvent pentru Recuperarea, Conservarea şi Creşterea ( indiferent de Vârstă ) a Sănătăţii şi Performanţelor, atât pentru el cât şi pentru cei din comunitate ( Familie, Loc de Muncă, Prieteni ). Folosirea Tehnicii Radiante® - Real Reiki® se face în deplină Siguranţă şi în Sinergie cu orice Tratament, Procedură sau Intervenţie Medicală, amplificând efectul benefic al acestora, reducând efectele secundare şi înlăturând riscul apariţiei unor efecte paradoxale.

 

 

2 Căi Principale pentru atingerea Obiectivului:
   

1.    Promovarea şi Protejarea Sănătăţii Oamenilor pe tot cursul Vieţii.

Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® - Real Reiki® permite prin cei 4R ( accesarea Radianţei interioare, Răspunderea personală, Reţeaua de Suport şi resursele naturale ) restaurarea Zilnică a Vitalităţii consumate de Agenţii Stresori. Detalii în paginile web despre:

   

2.    Reducerea Incidenţei şi Suferinţelor provocate de Bolile şi Accidentele grave.

Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã®, permite (prin refacerea Energiei de Homeostazie) reducerea Incidenţa Bolilor şi Accidentelor Grave concomitent cu Reducerea Timpului şi Efortului necesar Recuperării când acestea totuşi au apărut; Detalii în paginile web despre:

 

 

 

3 Valori de Bază care formează fundamentul etic al Politicii Sănătate pentru Toți în Secolul 21:
   

1.    Sănătatea ca Drept Fundamental al fiecărui OM.

Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® oferă posibilitatea practică de obţinere directă a acestui drept, fără a mai aştepta acel timp în care el va fi oferit, fără discriminare fiecărei persoane, de cei care ne conduc;
   

2.    Echitatea în Sănătate şi Solidaritatea în Acţiune între Ţări, Grupuri de oameni din fiecare Ţară şi între Sexe în cadrul Grupului.

Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® pe lângă faptul că nu face nici o discriminare între Cursanţi, el oferă posibilitatea ( prin Sesiunile de Punere în Formă, Directări şi Cocreere ) realizarea unei Solidarităţi Reale şi Eficiente între Oameni. Detalii în pagina web despre Instrumentele Tehnicii Radioante®
   

3.    Participarea ( cu gestionarea contribuţiilor şi costurilor ) a tuturor oamenilor, grupurilor, comunităţilor, instituţiilor, organizaţiilor şi sectoarelor la dezvoltarea serviciilor de sănătate.

Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® permite ( prin refacerea Energiei de Autoreglare şi Regenerare ) reducerea Costurilor şi cresterea  Contribuţiilor Personale ale Persoanei, Familiei, Firmelor şi Comunităţii la Dezvoltarea Serviciilor de Sănătate. Detalii în paginiile web despre:

 

 

4 Strategii Principale de Acţiune pentru a asigura Susţinerea Ştiinţifică, Economică, Socială şi Politică a Implementării Politicii Sănatate pentru Toți în Secolul 21:
   

1.    Strategii Multisectoriale pentru a implica toţi Factorii care afectează Sănătatea.

Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® oferă Cunoştinţele şi Instrumentele necesare adoptări în Viaţa Personală, a Familiei şi la Locul de Muncă a unei Strategii Multisectoriale Simple şi Eficiente de diminuare a Riscului Îmbolnăvirilor;
   

2.    Programe şi Investiţii pentru Promovarea Sănătăţi şi Îngrijirea Clinică bazate pe Eficienţă dovedită a acestora.

Cursul Managementul Activ al  Stresului folosind Tehnica Radiantã® este un Curs de Promovare a Sănătăţii Eficient, Simplu şi Accesibil tuturor Oamenilor. Folosirea Cunoştinţelor şi Instrumentelor oferite de acest curs, va permite o Creştere a Eficienţei Îngrijirilor Clinice şi o Reducere semnificativă a timpilor de Recuperare şi Reintegrare Profesională şi Socială a Bolnavilor sau Accidentaţilor; Detalii în paginile web despre Promovarea Sănătății și Asigurări.
   

3.    O Asistenţă Primara de Sănătate Integrată la nivel Familial şi Orientată Comunitar alături de un Sistem Spitalicesc Flexibil.

Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® oferă Medicului de Familie şi celor înscrişi pe listele lui o tehnologie Simplă şi Eficientă de Promovarea Sănătăţii, Prevenirea Îmbolnăvirilor şi Recuperarea Sănătăţii, permiţând Medicului de familie să asigure Asistenţa Medicală unui număr mult mai mare de Asiguraţi Mulţumiţi şi Loiali cu avantajele Economice şi Profesionale corespunzătoare. Refacerea Energiei de Homeostazie, Armonizarea, Directarea şi Cocreerea vor reduce Durata şi Costurile Spitalizării urmată de o Recuperare Rapidă, Durabilă şi Eficientă. Detalii în pagina web Asigurări.
   

4.    Un Partenariat Extins (Familie, Şcoală, Loc de Muncă, Comunitate Locală şi Ţară) în Participarea la toate Procesele de Promovarea şi Îngrijirea Sănătăţii atât la Stabilirea Deciziilor cât şi la Implementarea şi Gestionarea Costurilor acestora.

Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® permite absolvenţilor ( prin Cunoştinţele şi Instrumentele obţinute ) să devină Parteneri Reali, Eficienţi, Siguri şi Integraţi cu uşurinţă tuturor Programelor de Promovare şi Îngrijire a Sănătăţii la toate cele 3 nivele ( Personal, Familial, Locul de Muncă sau Comunitate Locală ). Detalii în pagina web Promovarea Sănătății

 

 

21 Obiective care stau la  baza Politicilor de Sănătate în toate Ţările Europei pe următorii 20 de Ani

Ele vor fi folosite la Evaluarea Anuală a Progreselor realizate de fiecare Ţară în Îmbunătăţirea şi Protejarea Sănătăţii tuturor Cetăţenilor alături de  Reducerea Riscurilor de Îmbolnăvire:
   

1.    Solidaritate pentru sănătate între toate Ţările din Europa prin Partajarea Viziunii, Resurselor, Cunoaşterii şi Expertizei la nivel European.

Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® permite realizarea unei Solidarităţi Reale la Nivel European şi Mondial în domeniul Sănătăţii prin folosirea unor Instrumente Simple dar Sigure şi Eficiente ale Tehnicii Radiante® ( Directarea Individuală şi de Grup pentru Evenimente, Proiecte şi Îngrijorări alături de Cocreerea Energiei de Homeostazie );
   

2.    Echitate în Sănătate prin Reducerea Inechităţilor între diferitele Grupuri Umane folosind Politici, Legislaţie şi Activităţi specifice.

Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® este o Activitate Simplă dar Eficientă destinată Reducerii Inechităţii în Accesul la Serviciile de Sănătate atât prin Reducerea Costurilor de Îngrijirea Sănătăţii a absolvenţilor, cât şi prin Creşterea Continuă a Performanţei Umane a acestora. Resursele Financiare Economisite ( prin Reducerea Costurilor ), alături de Contribuţiile Suplimentare destinate CNAS şi Bugetului de Stat ( cotă parte din Retribuirea Performanţelor Umane ) vor putea fi folosite pentru a reduce Marile Inechităţi existente azi în domeniile Sănătăţii şi Educaţiei; Detalii în pagina web Asigurări.
   

3.    Un Început Sănătos în Viaţă prin Investiţii Sociale şi Economice în Viaţa Părinţilor şi Familiilor, acces la Servicii de Reproducere şi Sănătatea Copilului. Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® permite Refacerea Stării de Sănătate a viitorilor Părinţi Înainte de Concepţie, asigurarea unui Optim Fizic, Psihic, Social şi Material al Mamei pe Timpul Sarcinii, Asistarea de la Distanţă ( în Timp şi Spaţiu prin Directări şi Cocreeri ) a mamei şi Copilului pe Timpul Naşterii, alături de asigurarea unui Confort Material, Psihic, Social şi Educaţional al Copilului şi Familiei ( Armonizări, Directări şi Cocreeri ). Detalii în pagina web Stresul, Copii și Tehnica Radiantă®.
   

4.    Sănătatea Tinerilor prin Asigurarea unui mediu Fizic, Social şi Economic Sigur şi Susţinător folosind Cooperarea dintre Serviciile de Sănătate, Educative şi Sociale. Acestea trebuie să lucreze împreună pentru a contracara cauzele unei Imagini de Sine proastă a Tinerilor, îmbunătăţirea capacităţii lor de a Coopera cu Situaţiile Stresante din viaţa lor şi pentru a construii şi menţine relaţii sociale, răspunzând la cerinţele lor psihosociale. Este necesară o Evaluare periodică a Stării de Sănătate a Copiilor şi Adolescenţilor, inclusiv a Sănătăţii lor Emoţionale.

Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® oferă Tinerilor Cunoaşterea şi un Set de Instrumente Simple dar foarte Eficiente pentru Redescoperirea Sinelui şi a Adevăratului Drum în Viaţă, Creşterea Capacităţii de a Coopera cu Situaţiile Stresante, Construirea şi Menţinerea unor Relaţii Sociale Optime, Creşterea Continuă a Capacităţilor de Asimilare, Creativitate, Adaptabilitate şi Performanţă; Detalii în paginile web Sănătatea Mintală, Virusul Emoțional și Prezenteismul.
   

5.    Îmbătrânire Sănătoasă prin asigurarea Locuinţei, Venitului şi altor necesităţi destinate Îmbunătăţirii Autonomiei şi Productivităţii Sociale folosind Promovarea şi Protecţia Sănătăţii pe tot timpul Vieţii. Serviciile de Sănătate şi Sociale la nivel comunitar trebuie să-i ajute persoanele în vârstă să devine mai Active şi să se Ajute Singure.

Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® oferă fiecărui Cursant Cunoştinţele şi Instrumentele necesare Recuperării şi Conservării Sănătăţii alături de Creşterea Performanţelor Fizice, Intelectuale şi Sociale pe tot timpul vieţii. Prin îmbunătăţirea Continuă a Autonomiei şi Productivităţii Economice şi Sociale, Cursanţii îşi pot asigura Locuinţa, Venitul şi celelalte condiţii necesare unei Vieţi Fericite şi pline de Satisfacţii. În cazul persoanelor afectate deja de Boli Cronice specifice, Instrumentele Tehnica Radiantã® însuşite în cadrul Cursului ( Armonizarea, Accesarea, Directarea şi Cocreerea ) permit ( alături de Tratamentele şi Regimul Alimentar recomandat de Medic ) încetinirea Evoluţiei Afecţiunii, Stabilizarea şi ulterior Reversarea ei. Detalii în pagina web despre Antiîmbătânire, Promovarea Sănătății, Asigurări și Sănătatea Mintală.
   

6.    Îmbunătăţirea Sănătăţii Mintale prin Adaptarea Condiţiilor de Lucru şi Viaţă pentru a obţine şi întării un Sens al Coerenţei şi al Relaţiilor Sociale, concomitent cu creşterea Capacităţii de a Coopera cu Situaţiile şi Evenimentele Stresante Pentru cei care au Afecţiuni Mentale se propun creşterea Calităţilor Serviciilor de Sănătate Mentală.

Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® permite (prin Instrumentele şi Cunoştinţele oferite ) o mai mare Adaptare la Condiţiile de Lucru şi Viaţă Reale, o Eficientă Cooperare cu Agenţii stresori, o Clarificare a Relaţiilor Sociale şi o Reducere a Timpului şi Costurilor de Recuperare din Afecţiunile Mintale. Detalii în paginile web despre Promovarea Sănătății, Stresul pe relația Serviciu-Familie, Sănătatea Mintală, Virusul Emoțional și Prezenteismul.

   

7.    Reducerea Bolilor Transmisibile prin Eradicarea sau Eliminarea  Poliomelitei, Pojar şi Tetanos Neonatal folosind Monitorizarea agreată Internaţional, Imunizare şi Strategii de Control;

Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® permite (prin Instrumentele şi Cunoştinţele oferite ), întărirea capacității naturale de autoapărare a Sistemului Imunologic, care se integrază sinergic cu Imunizarea. Detalii în paginile web despre Epidemii și Pandemii, Schimbările Climatice, Biologia Credinței, Noua Medicină Germană® și Experiențe Radiante
   

8.    Reducerea Bolilor Netransmisibile prin Prevenirea şi Controlul Factorilor de Risc al acestora folosind noi Politici de Sănătate Publică inclusiv noua Mişcare Europeană pentru un Stil de Viaţă Sănătos ( Reversarea Globală a celor 5 Pandemici Majori ).

Stresul este principalul Factor de Risc pentru Afecțiunile Cronice Netransmisibile. Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® - Real Reiki® oferă Cunoştinţele şi un Set de Instrument Simple, Sigure și Eficiente ( Accesarea, Directarea şi Cocreerea Energiei de Homeostazie) la dispoziţia fiecărui absolvent, pentru Prevenirea Efectelor Negative ale Stresului și la nevoie a Reversarii acestora până la Remisiunea lor Completă, în Sinergie cu Tratamentele și Procedurile Medicale. Detalii în paginile web despre Managementul Activ al Stresului, Recomandările OMS, Promovarea Sănătății, Cardiologia Ocupațională, Afecțiunile Cardiace, Diabet, Cancer, Antiîmbătrânire,  și KI-OM-LOGIE
   

9.    Reducerea  Vătămărilor provocate de Violenţă şi Accidente prin acordarea unei atenţii deosebite Siguranţei şi Coeziunii Sociale la Locul de Muncă şi în Comunităţile Umane.

Stresul produs de Oboseala, Suprasolicitarea și Sărăcie stă la baza Vătămărilor produse de Violență și Accidente. Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® - Real Reiki® oferă Cunoştinţele şi un Set de Instrument Simple, Sigure și Eficiente  pentru prevenirea și la nevoie Reducerea Vătămărilor produse prin acte de Violență sau Accidente. Detalii în paginile web despre Accidente, Somn, Prezenteismul, Boli Mintale și Virusul Emoțional
   

10.    Un Mediu Fizic Sănătos şi Sigur prin Planuri Naţionale şi Regionale referitoare la Mediu şi Sănătate folosind Instrumente Legale şi Economice pentru reducerea Deşeurilor şi Poluării.
   

11.    O Viaţă Sănătoasă prin activităţi de sprijinire a Opţiunilor Sănătoase în Nutriţie, Exerciţii Fizice şi Sexualitate + Cooperare cu Stresul. Oamenii trebuie să poată să-şi dezvolte şi utilizeze întregul potenţial pentru avea o viaţă economică, socială şi mentală mulţumitoare. Este necesară realizarea unei Infrastructuri Eficiente prin care cele mai noi Informaţii despre Sănătate să fie puse la dispoziţia oamenilor prin Cursuri şi Informare Continuă.

Cursurile noastre pentru Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real Reiki®, Clasele Expandate și paginile web postate pe Situl nostru VITALITATE, sunt cocepute ca elemente dedicate noii Infrastructuri de Educație Inițială și Informare Continuă pentru Promovarea Sănătății prin folosirea zilnică a celor 4 R. Fiecare Cursant primește un Card de Control al Stresului cu care își poate evalua în orice moment nivelul Stresului Personal sau al celor dragi. Detalii în paginile web despre Promovarea Sănătății, Recomandările OMS, KI-OM-LOGIE, Somn, Criza Financiară, Prezenteism și Noutăți
   

12.    Reducerea Răului provocat de Alcool, Droguri şi Tutun prin Strategii de Prevenire a Dependenţelor şi Tratare a celor Dependenţi. Sunt necesare Strategii Educaţionale destinate îmbunătăţirii Stilului de Viaţă şi a Stării de Bine, ajutându-i pe oameni să-şi Gestioneze mai bine Viaţa şi să aibă Opţiuni Sănătoase.

Stresul este principala cauza a apariției și creșterii galopante a Dependențelor, așa cum precizau specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății, încă din anul 1977 cu ocazia lansarii politicii Sănătate pentru Toți până în Anul 2000, Oiectivul  16 : " Programele de Promovare a Sănătății trebuie să recunoască importanta abilitații oamenilor de a coopera cu agenții stresori ca un factor principal în cadrul opțiunilor unui stil de viata sănătos, deoarece: Supraponderabilitatea, fumatul, alcoolismul, dependența de droguri și lipsa exercițiilor fizice zilnice sunt indicatori ai incapacității persoanelor de a coopera cu agenții stresori zilnici. " Prin Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® - Real Reiki® oferă Cunoştinţele şi un Set de Instrument Simple, Sigure și Eficiente pentru Prevenirea și la nevoie Eliminarea dependențelor Fizice și Pshihice.
  

13.    Stabilimente pentru Sănătate prin Mecanisme Multisectoriale de a face Locuinţele, Şcolile, Locurile de Muncă şi Oraşele mult mai Sănătoase.

Obiectivul principal al KI-OM-LOGIEI (prezentată la Congresul mondial de Balneologie din Japonia - Beppu 2003) este transformarea fiecărei Locuințe, Scoală, loc de Muncă sau Localitate în veritabile SPA - Stațiuni Balneare, folosind ca resursă Balneară Radianța Interioară, accesată prin folosirea Instrumentelor Tehnicii Radiante® - Real Reiki®, din Sursa de Lumină Interioară - Energie Nemanifestă -  a întregului Univers aflată în interiorul fiecăruia dintre noi. KI-OM-LOGIA va permite integrarea acestor SPA-uri de Zi în noua Industrie a Stării de Bine.
   

14.    Responsabilitate Multisectorială pentru Sănătate prin Evaluarea Impactului asupra Sănătăţii a tuturor Sectoarelor din Viaţa şi Activitatea Umană; 

Deoarece 75-90% din vizitele la medicul de familie au la bază problemele de sănătate generate de Stres iar 70-80% din accidentele de muncă au la origine Stresul, responsabiltatea pentru Sănătatea Angajaților revine în principal Angajatorilor așa cum prevede Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2007-2010 prevede:

Art. 37. - În scopul prevenirii și diminuării nivelului stresului la locul de munca, angajatorul împreuna cu semnatarii contractului colectiv de munca vor depune eforturile necesare in vederea transpunerii la nivelul unității a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de muncă.

Prin cursurile noastre dedicate  Managementului  Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă®-Real Reiki®  punem la dispoziția managerilor și angajaților un set de instrumente simple, sigure dar foarte eficiente pentru prevenirea și diminuarea efectelor negative produse de stresul ocupațional. Detalii despre programa, programul, data, localitatea și taxa de participare le puteți afla consultând capitolul CURSURI
   

15.    Un Sistem de Sănătate care Integrează Serviciile de Sănătate Primară a Familiilor şi Comunităţilor cu un Sistem Spitalicesc Flexibil.

Pe baza colaborării firmei noastre R-OM-SERV SRL cu firma Info World Romania SRL, oferim prin Situl nostru Accesul la Dosarul Personal de Sănătate din cadrul  Portalului MEDIPEDIA www.medipedia.ro , primul Dosar Personal de Sănătate din Romania autorizat Legal de către Agentia Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru Accesul și Partajarea Informațiilor despre Sănătatea Personală și a Membrilor familiei, care permite Integrarea Electronică a Stilului de Viață cu Îngrijirile la Domiciliu, Serviciile de Sănătate Primare (Medicul de Familie), Secudare (policlinici) și Terțiare (Spitale), Farmacii , Laboratoare și Centre de Imagistică.
   

16.    Gestionarea Calităţii Îngrijirilor Medicale prin folosirea Eficienţei Dovedite a Îngrijirilor Medicale în Programele de Dezvoltare a Serviciilor de Sănătate;
Cursurile de Management Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real Reiki®, oferă un set de Instrumente Simple și Sigure  cresc Eficacitatea Clinică și Eficiența Economică a Ingrijirilor Medicale din Serviciile Publice sau Private conform noilor concepte apărute în SUA Medicina Integrativă si Industria Stării de Bine. Evaluarea Eficenței Dovedite a acestei Integrari este obiectivul nostru în următorii ani.  Mai multe informații în paginile web despre
Tehnica Radiante® - Real Reiki®, 28 Experiențe Radiante în România, Experiențe Radiante, KI-OM-LOGIA Asigurări, Prezentătile la ROMMEDICA 2009, Intervenții Chirurgicale, Durere, Cancer, Diabet, și  Afectiuni Cardiovasculare.

 

17.    Finanţarea Serviciilor de Sănătate şi Alocarea Resurselor prin Creşterea Acoperirii Universale, Solidarităţii Naţionale şi Sustenabilităţii, alături de o Alocare a unor Resurse Financiare Suficiente Nevoilor de Sănătate Prioritare;

Stresul, Oboseala și Suprasolicitarea sunt principalii factori de Risc ai Resurselor Umane cu impact major asupra Despăgubirilor pe care Companiile de Asigurări vor trebuii să le plătească Firmelor si Persoanelor asigurate. La rindul lor Companiile de Asigurări vor trebuii să mărească Primele de Asigurare și acestea nu vor mai putea fi suportate de Firmele si Persoanele Asigurate.

Prin Instrumentele oferite de Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real Reiki®, oferim soluții Simple, Sigure și Eficiente de reducere a acestor riscuri, concomitent cu Creșterea Performanțelor, Creativității și Prelungirii Vieții Active a persoanelor Asigurate si a Profitabilității Companiilor în care acestea lucrează.

Avantajele integrarii Managementului Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® în Asigurările de Sănătate Obligatorii de Stat şi Complementare Private:
 
- Reducerea Cheltuielilor destinate Tratamentului Afecţiunilor Cronice:
 - Prevenirea Îmbolnăvirilor prin Promovarea Sănătăţii. Detalii în pagina 
Promovarea Sănătății
 - Reducerea Timpului de Recuperare după intervenţii chirurgicale.
Detalii în paginile web
28 Experiențe Radiante în România, Experiențe Radiante și  Stresul Intervențiile Chirurgicale și Tehnica Radiantă®

- Creşterea eficienţei Tratamentelor şi Procedurilor Medicale, cu reducerea implicită a Costului şi Duratei Tratamentului. Detalii în Pagina Web KI-OM-LOGIA
- Creşterea Contribuţiilor Angajatorilor şi Angajaţilor la fondurile de Asigurări de Sănătate prin creşterea Performanţei, Creativităţii şi prelungirea Vieţii Active a Angajaţilor. Detalii în paginile web: Stresul Presenteismul și Tehnica Radiantă®   și Stresul, Antiîmbătrănirea și Tehnica Radian®

 

 

 

18.    Dezvoltarea Resurselor Umane pentru Promovarea şi Îngrijirea Sănătăţii prin punerea la Baza Educaţiei pentru Sănătate a acestor principii, iar Profesioniştii din Sănătatea Publică să acţioneze ca Iniţiatori cheie şi Avocaţi ai Sănătăţii de la Comunitatea Locală până la nivel Naţional;

Absolvenții Cursurilor noastre Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real Reiki®, indiferent de competențele și pregătirea inițială, devin implicit Inițiatori și Avocați ai Sănătății. Din cei peste 8.000 de absolvenți, peste 1.000 sunt specialiști din Serviciile de Îngrijire a Sănătății publice sau private, cau au intergrat apoi Instrumentele oferite la aceste cursuri în Practica lor Medicală confor competențelor, crescînd Efectele Benefice, Diminuînd Efectele Secundare și Eliminînd Efectele Paradoxale ale Tratamentelor, Procedurilor și Intervențiilor Medicale. Aceleași instrumente le asigură protecția împotriva Pierderii Evergiei Vitale și Preluării Energiei Perverse în contactul lor cu Pacienții, asigurînd în acest fel Prelungirea vieții Active a acestor profesioniști. Detalii în paginile web despre 28 Experiențe Radiante în România, Experiențe Radiante, Asigurări, Prezentătile la ROMMEDICA 2009, Intervenții Chirurgicale, Durere, Cancer, Diabet, și Afectiuni Cardiovasculare.
   

19.    Cercetarea şi Cunoaşterea din Sănătate să fie orientată către nevoile Prioritare ale acestor Obiective, oferind Mecanismele Practicii Medicale folosind Cercetarea Ştiinţifică;

Din 1982 (Minneapolis SUA) și pînă în prezent am subliniat importanța Cercetării Științifice Interdișciplinare dedicată integrarii Tehnicii Radiante® - Real Reiki® cu Tratamentele, Procedurile și Intervențiile Medicale. Detalii în paginile web Despre Noi, Conferința TRTIA Tampa- Florida SUA 2009,  KI-OM-LOGIA și cele 2 Prezentări la Conferința Medicală Internațională Medicală ROMMEDICA2009.
   

20.    Mobilizarea Partenerilor din Sănătate prin realizarea unor Coaliţii şi Acţiuni reunite in Promovarea şi Refacerea Sănătăţii, cu Identificarea şi Evaluarea beneficiilor mutuale ale Investiţiilor în acest domeniu.

Firma noastră R-OM-SERV SRL, încă de la înființare în 1993, se consideră Partener cu celelalte Înstituții și Firme din domeniul Serviciilor Sociale și de Îngrijire a Sănătății, pe baza pricipiului Sinergiei de Competențe, în efortul de a introduce și în România a conceptului de Medicină Integrativă. Detalii în paginiile web despre 28 de Ani de Experiențe Radiante în România, KI-OM-LOGIA , Opinii Cursanți și cele 2 Prezentări la Conferința Medicală Internațională Medicală ROMMEDICA2009.
   

21.    Politici şi Strategii destinate Sănătăţii pentru Toţi să fie Formulate şi Implementate de la Nivel Naţional la Nivel Local implicând Sectoare şi Organizaţii Semnificative având la bază aceste 21 Obiective.

Notare
Comentarii
Currently, there are no comments. Be the first to post one!
You must be logged in to post a comment. You can login here