Stresul Sanatatea Mintala si Tehnica Radianta
Dumitru Lazia
vineri, 6 august 2010
2 Comentarii :: :: KI-OM-LOGIA, Munca fara stres, Antiimbatrinire
 

În contextul actualei Crize Financiare Globale și a Schimbarilor Meteo ample și imprevizibile, Stresul va crește la nivele alarmante și va afecta cea mai mare parte a oamenilor. Stresul este la baza Afecțiunilor Mintale, care pot fi prevenite și la nevoie remise prin folosirea Tratamentelor și Procedurilor Medical - Psihologice integrate cu Instrumentele oferite în cadrul Cursurilor Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real Reiki®

 

Stresul, Afecţiunile Mintale și Tehnica Radiantă® - Real Reiki®


 Ziua Mondială a Sănătăţii în anul 2001 =  Sănătatea Mintală în Lume   noi înțelegeri și noi speranțe 

Mesajul Directorului General al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii Dr. Gro Harlem Brudtland :
... Pe 7 Aprilie 2001, toţi oamenii şi toate guvernele vor participa la  Ziua Mondială a Sănătăţii. Acest an este dedicat Sănătăţii Mintale. Rare sunt familiile care nu se vor întâlnii cu Afecţiuni Mintale sau care nu vor avea nevoie de Asistenţă şi Îngrijiri pentru a face faţă unor perioade dificile din viaţa lor, dar deseori dăm dovadă de Ignoranţă sau le Ignorăm deliberat.
La nivel mondial sunt circa 400 Milioane de oameni care suferă astăzi de Afecţiuni Mintale sau Neurologice sau de Probleme Psihosociale provocate de Abuzul de Alcool şi de Droguri. Mulţi dintre ei sunt Singuri şi Suferă în Tăcere iar dincolo de Suferinţă şi de Absenţa Îngrijirilor Adecvate sunt confruntaţi cu Stigmatizarea, Ruşinea. Excluderea şi mai mult decât ne putem închipuii cu Moartea.
Trebuie să introducem Soluţii pentru Sănătatea Mintală în cadrul Programului Sănătate pentru Toţi în Secolul 21, angajându-ne în această zi Să Oprim Excluderea Bolnavilor Mintali şi Să ne Mobilizăm pentru Îngrijirea lor.
Sănătatea Mintală este o componentă a Sănătăţii prin care fiecare dintre noi îşi realizează potenţialul Intelectual, Afectiv şi Relaţional.
Cu un Mental Sănătos şi Echilibrat, omul poate Coopera Eficient cu Situaţiile Stresante ale Vieţii, poate lucra Eficient şi Profitabil şi îşi poate aduce o Contribuţie Pozitivă Comunităţii în care trăieşte.
Afecţiunile Mintale şi Neurologice, afectând Sănătatea Mintală, vor Frâna sau Bloca  capacitatea omului de a se Realiza şi de a fi de Folos lui şi Comunităţii, dar prin Prevenirea  şi Tratarea acestora vom putea Restabilii Capacitatea Umană de realizare a întregului ei Potenţial.
Deoarece Sănătatea Mintală este o Componentă Fundamentală a Sănătăţii fiecăruia dintre noi, trebuie să acceptăm faptul că Problemele Mintale sunt o Parte a Vieţii, că pot apare şi la noi şi că ele pot fi Prevenite sau Tratate.
Să Oprim Excluderea din Comunitate a Bolnavilor Mintali , deoarece nu există nici o Justificare ( etică, ştiinţifică sau socială ) pentru a Exclude din Comunităţile Noastre Persoanele cu Afecţiuni Mintale sau Neurologice. E loc în Comunităţile noastre pentru Oricine. Sistemul Naţional de Sănătate trebuie să fie cel care să dea tonul, deoarece nu există nici un motiv real pentru a exclude Serviciile de Sănătate Mintală din Sistemul General de Îngrijire a Sănătăţii, iar Paritatea dintre Sănătatea Fizică şi cea Mintală este Vitală.
Să ne Mobilizăm Eforturile pentru Prevenirea şi Tratarea Afecţiunilor Mintale. Nu trebuie să ne temem de cei care au Afecţiuni Mintale, deoarece ele pot apare în viaţa fiecăruia dintre noi. Nu trebuie să ignorăm Simptoamele de Avertizare Incipiente. Trebuie asigurată Eficienţa, Accesul şi Echitatea în Tratarea Afecţiunilor Mintale.
Sănătatea Mintală va trebuii să fie preocuparea de Bază pentru Sănătatea fiecăruia dintre noi...

 

Afecţiunile Mintale Mit şi Adevăr:

Bolile Mintale şi Neurologice afectează numai Adulţii din Ţările Bogate.

Nu, Toţi Oamenii pot avea astfel de afecţiuni - Copii, Adolescenţi, Tineri şi Adulţi, Bogaţi şi Săraci. Aproximativ 1 din 5 Copii Lumii ( sub 16 ani ) suferă de Afecţiuni Mintale Medii şi Severe, iar majoritatea nu sunt Trataţi din faptul că Serviciile de Sănătate Mintală sau sunt destinate Adulţilor. Numărul Persoanelor afectate de Schizofrenie este de 7 Milioane în Ţările dezvoltate şi de 38 Milioane în cele în Curs de Dezvoltare iar în cazul Epilepsiei raportul este similar ( 7,5 Milioane şi respectiv 37,5 Milioane ).
 

Este Imposibil să Ajuţi pe cineva cu Afecţiuni ale Creierului sau Afecţiuni Mintale.

Există Tratamente şi Cei care îi Îngrijesc pot fi Asistaţi de Specialişti. Schizofrenia este Tratabilă, Epilepticii descoperiţi la timp pot fi ajutaţi medical pentru a avea un control complet al crizelor, iar persoanele care suferă de Depresie pot fi ajutate pentru a revenii la o viaţă normală  în cele mai multe din cazuri. Ajutorul poate fi acordat atât de Medicii de Familie şi  Asistenţii lor , precum şi de către Specialişti ( Psihologi, Psihiatrii, Neurologi şi Lucrătorii Sociali ). Nu este Suficient să Ajutăm doar persoana Bolnavă, Familia ( care este Sistemul de Suport Principal ) are nevoie de ajutor pentru a-şi conserva Funcţiunile şi Starea de Bine.

Bolnavii Mintal trebuiesc Izolaţi.

Nu, Oamenii cu Afecţiuni Mintale pot exista în Comunitate şi nu trebuie Izolaţi sau Restricţionaţi. Ca şi Afecţiunile Corpului, Bolile Creierului şi Bolile Mintale au diferite grade de severitate Tranzitorii ( Probleme Acute provocate de Stres ), Periodice ( caracterizate de Acutizări urmate de Perioade de Depresii ), Continue şi Agravate în timp ( Alzheimer). Tratamentul trebuie să fie adecvat Afecţiunii şi Situaţiei Sociale a Bolnavului.
 
Afecţiunile Mintale şi Neurologice cele mai comune:
    1.    Depresia, caracterizată prin tristeţe şi scăderea interesului în activităţile altădată aducătoare de bucurie, este azi a 4 cauză majoră a cheltuielilor şi handicapului la nivel mondial. Cu circa 340 Milioane de suferinzi în întreaga lume, ocupă locul 1 la Femei şi locul 2 la  Bărbaţi ( 15-44 ani ) în ce priveşte costurile şi handicapul.  În anul 2020 Depresia va trece de pe locul 4 pe locul 2 ( pentru toate vârstele ) după afecţiunile Cardiovasculare.
 
    2.    Sinuciderea. În anul 1990 mai mult de 1,4 milioane de oameni s-au sinucis, dar numărul tentativelor de sinucidere este de 10 la 20 ori mai mare. Sinuciderea ocupă locul 10 în cauzele de deces pentru toate vârstele dar ocupă locul 2-3 la tineri.  
 
    3.    Schizofrenia, caracterizată prin gândire, percepţie şi judecată dezorganizate, este pe locul 9 în cauzele de handicap la nivel mondial. Azi sunt circa 22 Milioane de cazuri, dar în 2020 se va ajunge la 45 Milioane.
 
    4.    Demenţa, rezultă din afecţiuni cronice ale creierului, apărând în principal la vârstnici, şi este caracterizată de perturbarea memoriei, gândirii, orientării, înţelegerii, limbajului, judecăţii şi reducerea capacităţilor de învăţare şi calcul. Aceste caracteristici sunt însoţite de cele mai multe ori de deteriorarea controlului emoţional, comportamentului social sau a motivaţiei. Datorită măririi speranţei de viaţă, numărul bolnavilor ( care în majoritate sunt abandonaţi sau instituţionalizaţi ) va creşte de la 29 Milioane acum la circa 80 Milioane în anul 2020.
 
    5.    Întârzierea Mintală, este caracterizată de diminuarea abilităţilor manifestate pe timpul copilăriei ( învăţare greoaie, dificultăţi de concentrare, aducere aminte, urmărirea unor instrucţiuni simple, iar în cazurile cele mai severe şi dificultăţi în controlul mişcărilor. În prezent sunt circa 60 Milioane de Bolnavi. Este o afecţiune cronică pentru care nu există vindecare ( tratamentele sunt paleative ), dar cele mai multe cazuri pot fi prevenite sau efectele ameliorate prin intervenţii educaţionale simple şi ieftine dar la vârsta copilăriei.
 
    6.    Epilepsia, este caracterizată de Leziuni Cerebrale care la rândul lor  provoacă Convulsii şi Pierderea Cunoştinţei. La nivel mondial sunt azi circa 40 Milioane de Bolnavi. Ea poate fi prevenită prin Protecţia Mamei şi viitorului Copil pe timpul sarcinii şi  naşterii, Prevenirea Accidentării la Cap şi Controlul Afecţiunilor provocate de Infecţii şi Paraziţi. Tratamente Eficiente există dar la ele nu au acces Bolnavii Săraci sau din Ţările în Curs de Dezvoltare, care rămânând netrataţi trăiesc o mare dramă prin Stigmatizare şi Discriminare.

 

Stresul, Afecţiunile Mintale şi Neurologice:
 
 

Evoluţia Afecţiunilor provocate se Stres şi Suprasolicitareşi Reversarea lor folosind Tehnica Radiantă®

 STRESUL, Tehnica Radiantă® şi Afecţiunile Mintale:


Aşa cum se poate observa din Modelul Energetic de mai sus, prezentat de Doamna  Barbara Ray Ph.D. in Humanities şi  Master of Initiation for all Seven Degree on The Radiance Technique® în Expanded Manual of The Radiance Technique® - Real Reiki® , prin Aplicarea Mâinilor Activate (la Gradul 1 TRT® ) se Accesează Radianţa Interioară din Sursa de Energie Manifestă care Hrăneşte, Stabilizează şi aduce pe Optim atât Planurile Mental şi Emoţional cât şi Planul Fizic ( deci şi Sistemul Nervos Central ). Vibraţia corespunzătoare Simbolurilor Universale ( TRT® Gradul 2 ) Stabilizează Planurile Mental şi Emoţional, Elimină componentele Negative ale Stresului Interpretat şi Regenerează atât Planul Fizic cât şi Planurile Mental şi Emoţional conform Proiectului Ideal aflat înscris şi actualizat în Planurile Interioare.
Folosind Directările  ne putem Elibera de Legăturile Karmice şi Legăturile Dense precum şi de Îngrijorările Proiectelor şi Evenimentelor Viitoare. Aceste Directări pot fi folosite şi pentru Restabilirea Armoniei Relaţionale din interiorul unui Grup ( Familie, Serviciu, Parteneri sau Prieteni ) precum şi pentru Clarificarea acestor Relaţii din punct de vedere Universal.
Toate aceste Instrumente oferite de Tehnica Radiantă®( Gradul 1 şi 2 ), însoţite de Informaţiile necesare Optimizării Stilului de Viaţă şi a Atitudinii faţă de Evenimente ( oferite în cadrul Cursurilor de Management de Stres folosind Tehnica Radiantă® ) ne vor permite să Prevenim apariţia Afecţiunilor Mintale şi Neurologice.
Aceleaşi Instrumente şi Informaţii pot fi folosite în Sinergie cu Tratamentele Medicale şi Intervenţiile Psihologice ( recomandate şi Aplicate de Medici, Psihiatrii şi Psihologi ) pentru Tratarea, Recuperarea şi Reversarea Afecţiunilor Mintale sau Neurologice existente.
 
3 Cauze ale Sănătății Mintale (Perspective Globale ale Sănătăţii Mintale OMS 13-10-1999) şi Soluţiile de anulare a Efectelor Dăunătoare ale acestora oferite prin Cursurile de Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantă®:
  

  1.    Schimbările Rapide şi de cele mai multe ori Imprevizibile ale acestui Început de Mileniu:
Chiar şi în cele mai prospere şi liniştite ţări ale lumii, oamenii sunt confruntaţi cu un ritm al schimbărilor care îţi taie respiraţia în toate domeniile: de la noi tehnologii şi noi profesii  la noi tendinţe în cultură şi modă, de la evenimente locale la transformări globale cu efecte dramatice pe plan local.
În ţările Est - Europene, prăbuşirea Comunismului a provocat Schimbări Dramatice, Imprevizibile şi mult mai Rapide decât în restul lumii.

Mai multe detalii în paginiile despre Criza Financiară Globală și a Schimbarile Meteo ample și imprevizibile
Schimbarea în sine nu este un lucru dăunător, dar ea devine Riscantă pentru Sănătate când este însoţită de Nesiguranţă, Neprevăzut şi Incapacitatea  Oamenilor de a o înţelege şi de a se adapta la ea.
Folosind Zilnic Tehnica Radiantă® - Real Reiki® accesăm Radianţa Interioară prin care vom:
 - Restaura Integral şi la Timp Energia de Adaptare consumată;
- Creşte Rezervele de Energie de Adaptare necesară pentru Situaţii Neprevăzute;
- Devenii mai Înţelepţi, restaurând Armonia cu Noi şi cu celelalte persoane cu care Interacţionăm;
- Dezvolta Intuiţia, Creativitatea şi Premoniţia, putând astfel să facem faţă cu succes şi celor mai Imprevizibile Schimbări;
Asumându-ne Răspunderea Personală pentru un Stil de Viaţă Optim şi o Atitudine Înţeleaptă faţă de Evenimentele pe care nu le putem Evita sau Modifica vom avea un Nivel de Stres Interpretat Minim şi o mare Capacitate Fizică, Emoţională şi Mentală de a face faţă cu Succes celor mai Rapide şi Neaşteptate Schimbări.
Stabilind şi Întreţinând Activ Reţelele de Suport ( Familie, Serviciu, Prieteni, Comunitate ) vom putea Rezista şi mai bine Schimbărilor iar Recuperarea noastră după  eventuale Pierderi Materiale, Umane, Profesionale sau Sociale se va face cu Maximum de Eficienţă şi Minimum de Timp.
Folosind Sistematic Resurse Naturale de Calitate şi Armonizate, vom ajuta la Regenerarea Rapidă şi de Calitate a Corpului nostru, evitând în acelaşi timp Stresurile  Biologice Suplimentare.

 
    2.     Sărăcia:
În ultimile decenii Omenirea a făcut Progrese Remarcabile în toate domeniile, iar Mijloacele de Informare în Masă ne arată de cele mai multe ori doar Bogăţia, Abundenţa şi Luxul în care trăiesc Bogaţii din Ţările Bogate ( Reviste, Filme şi Emisiuni TV ).
Dar în ciuda Creşterii Economice la nivel Global ( începând cu anii 1970 ), mai mult de 3 Miliarde de Oameni ( jumătate din populaţia Globului ) sunt şi devin din ce în ce mai săraci, trăind cu mai puţin de 2 $ pe Zi de Persoană ( 60 $ pe Lună ), iar din aceştia 1,3 Miliarde sunt şi mai Săraci ( 1 $ pe Zi de Persoană adică 30$ pe Lună de Persoană ). Din nefericire perspectivele la nivel Global sunt şi mai Sumbre, deoarece Ţările şi Oameni Bogaţi vor acumula Bogăţii şi mai Mari, iar Ţările şi Oamenii Săraci vor Sărăcii şi mai mult, ajungând ca în anul 2025 să existe pe Glob circa 4 Miliarde de Săraci ce vor putea cheltuii pentru existenţa lor sub 2$ pe Zi şi din ei circa 2 Miliarde sun 1$ pe Zi. Această Sărăcie Lucie afectează Grav nu numai Corpul fizic dar şi Starea de Bine la nivel Emoţional şi Mental, iar ei sunt foarte preocupaţi de Incapacitatea lor, a Familiei şi Copiilor de a Schimba ceva în Viaţă, de a se Realiza ca Oameni şi de a face ceva Util şi Frumos pentru ei, pentru Familia lor şi pentru Societate.

Cei 4 R folosiţi Sistematic atât de Adulţi cât şi de Copii, vor permite Refacerea şi Creşterea Continuă a Capacităţilor Mintale de Învăţare şi Activitate ( indiferent de Vârstă ), putând astfel să-şi Crească sistematic Veniturile Individuale şi Familiare, concomitent cu Scăderea la Minim Timpului de Recuperare şi Reinserţie Profesională şi a Cheltuielilor destinate Tratamentelor Medicale în Caz de Boală sau Accidente. În acelaşi timp, odată cu creşterea Veniturilor Salariale ale Angajaţilor şi a Profiturilor Angajatorilor, vor putea Creste corespunzător contribuţiile acestora la Fondurile Asigurărilor Sociale şi de Sănătate destinate Ajutorării şi Tratării Săracilor şi Bolnavilor cu Venituri Mici.
În următorii ani, KI-OM-LOGIA va devenii o veritabilă Profesie a noului Mileniu pentru foarte mulţi Oameni, în Completarea Uriaşelor Bogăţii Naturale şi Resurse Balneare ale României.

 

   3.    Procesul de Îmbătrânire a Populaţiei Globului:
Acest Proces are loc atât în Ţările Bogate cât şi în cele Sărace. Acum sunt peste 600 Milioane de Oameni care au peste 60 de Ani şi numărul lor va ajunge în 2020 la 1020 Milioane ( din care 70% vor fi cetăţeni ai ţărilor în curs de dezvoltare ).
Riscul Îmbolnăvirilor Mintale este Mult mai Mare la Persoanele în Vârstă, iar costurile asociate Tratării acestora depăşesc  de cele mai multe ori Capacitatea Persoanelor şi a Sistemelor Naţionale de Sănătate.
Prin folosirea Sistematică a celor 4 R, se Încetinesc şi Chiar Reversează Procesele de Îmbătrânire, prelungind şi Crescând Sistematic Capacităţile Fizice Mentale şi Emoţionale ale fiecăruia dintre noi.
Prin introducerea
KI-OM-LOGIEI vom Extinde Proiectul Organizației Mondiale a Sănătății Să Îmbătrânim Sănătoşi la Să Îmbătrânim Sănătoşi, Înţelepţi,  Performanţi şi Frumoşi.

Cei care vor folosi zilnic Instrumentele oferite prin Cursurile Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real Reiki®, își pot prelungii Viața Activă pînă la 100-120 ani, așa cum pecizam în pagina web Antiîmbătrînirea. 

Notare
Comentarii
the home run. jordan 16.5 team This home from school to 3 jordans accolades km steep jordan 6 road, and from her jordan retro 6 I air jordan 16.5 team do not know how jordan accolades many times...

<b><a href="http://www.newjordanreleasedates2011.com/air-jordan-2-C4.html">air jordan 2011</a></b> -96 618. </P> <p> the <b><a href="http://www.newjordanreleasedates2011.com/">jordan release dates 2011</a></b> reporter Lihong Zhou </p> <b><a href="http://www.newjordanreleasedates2011.com/air-jordan-5-C9.html">air jordan 5</a></b> <p> <b><a href="http://www.newjordanreleasedates2011.com/air-jordan-6-C10.html">jordan 6</a></b> (Please note that check the news leads Lee Aw... <b><a href="http://www.newjordanreleasedates2011.com/air-jordan-3-C6.html">jordan 3</a></b>

You must be logged in to post a comment. You can login here